Regulamin Subskrypcji

1. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.telewizjairadioprogramy.pl
2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.
3. Korzystanie z Subskrypcji jest płatne.
4. Subskrypcja wymaga konta PayPal.
5. Subskrypcja - oznacza rozliczanie serwisu i użytkownika za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayPal.
6. Subskrypcja oznacza, że kwota należna za Okres rozliczeniowy pobierana jest automatycznie z konta Użytkownika do czasu anulowania subskrypcji przez użytkownika.
7. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji musi to zrobić na swoim koncie PayPal.
8. Subskrypcja jest ważna do momentu jej anulowania.
9. Jeżeli nie uda się pobrać należności za subskrypcję ważność kodu nie zostanie przedłużona, przedłużenie ważności kodu nastąpi w chwili pobrania należności.